Δημιουργήστε μια τηλεδιάσκεψη
με δύο απλά βήματα!

  1. Συνδεθείτε με τα στοιχεία που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.
  2. Επιλέξτε την επιλογή Δημιουργήστε.Πως να δημιουργήσω
μια τηλεδιάσκεψη
Πώς να παρακολουθήσω
μια τηλεδιάσκεψη
Ημερολόγιο τηλεδιασκέψεων