Προγραμματισμός Τηλεδιάσκεψης


Κάθε εκπαιδευτικός, Σχολική ή Διοικητική Μονάδα έχει τη δυνατότητα να προγραμματίσει και να διεξάγει τηλεδιασκέψεις και τηλεκπαιδεύσεις.

Η δημιουργία τηλεδιάσκεψης περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

1. Συνδεθείτε με τα στοιχεία που έχετε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο.

2.          Επιλέξτε την επιλογή Δημιουργήστε.

Για να δημιουργήσετε μια νεα τηλεδιάσκεψη επιλέξτε στο μενού την επιλογή 'δημιουργήστε'. Στην συνέχεια, στην φόρμα δημιουργίας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία της τηλεδιάσκεψης σας.

 • Τίτλος. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιπροσωπεύει το αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης.
 • Περιγραφή. Στην περιγραφή μπορείτε να παρουσιάσετε αναλυτικότερα πιο θα είναι το αντικείμενο της τηλεδιάσκεψης καθώς και τα θέματα που θα παρουσιαστούν.
 • Υλικό. Μπορείτε προαιρετικά να προσδιορίσετε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι χρήστες.
 • Εικόνα. Μπορείτε προαιρετικά να ανεβάσετε μια εικόνα η οποία θα φαίνεται σε όλες τις λίστες όπου θα εμφανίζεται η τηλεδιάσκεψή σας και πρέπει να αντιπροσωπεύει το περιεχόμενό της.
 • Έναρξη. Προσδιορίστε την η ημερομηνία και την ώρα που θα αρχίσει η τηλεδιάσκεψη.
 • Διάρκεια. Προσδιορίστε την διάρκεια που θα έχει η τηλεδιάσκεψη.
 • Συμμετοχή. Προσδιορίστε τον τύπο της τηλεδιάσκεψης και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούν οι χρήστες να δηλώσουν συμμετοχή σε αυτή.
  Περιορισμένη με προσκλήσεις: Μπορούν να γραφτούν μόνο οι προσκεκλημένοι χρήστες και δεν φαίνεται στην λίστα των τηλεδιασκέψεων.
  Ελεγχόμενη με έγκριση συμμετοχής : Μπορούν να γραφτούν μόνο οι προσκεκλημένοι χρήστες και φαίνεται στην λίστα των τηλεδιασκέψεων.
  Δημόσια με δήλωση συμμετοχής: Όλοι μπορούν να γραφτούν και φαίνεται στην λίστα των τηλεδιασκέψεων.
 • Θέσεις. Προσδιορίστε τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων στην τηλεδιάσκεψη.


Διεξαγωγή Τηλεδιάσκεψης

 • Μπορείτε να ξεκινήσετε την τηλεδιάσκεψή τριάντα (30) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης. Τότε θα δημιουργηθεί η αίθουσα στην οποία θα εισέλθουν τα μέλη που προσκλήθηκαν ή έχουν δηλώσει συμμετοχή.
 • Δεκαπέντε (15) λεπτά πριν την προγραμματισμένη ώρα έναρξης θα λάβετε ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας η οποία σας υπενθυμίζει την προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη και σας προτρέπει να την ξεκινήσετε.
 • Όταν ξεκινήσετε την προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη τα μέλη της τηλεδιάσκεψης θα λάβουν ειδοποιήσεις με ηλεκτρονική αλληλογραφία.
 • Ο σύνδεσμος που υπάρχει στην ειδοποίηση οδηγεί το κάθε μέλος στην αίθουσα, ώστε να παρακολουθήσει και να συμμετέχει στην τηλεδιάσκεψη.