Προτάσεις Χρήσης


Ως πιθανές χρήσεις του συστήματος τηλεδιασκέψεων προτείνουμε:

  • Τηλεδιάσκεψη για παρουσίαση, συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων για ένα συγκεκριμένο θέμα.

  • Ομιλία και παρουσίαση (εισήγηση) ενός θέματος.

  • Τηλεκπαίδευση-εικονική τάξη, όπου ο εκπαιδευτικός ή εισηγητής μπορεί να πραγματοποιήσει ένα μάθημα που απευθύνεται με μαθητές ακροατές ή γενικά ενδιαφερόμενους που βρίσκονται σε διάφορα σημεία, γεωγραφικά απομακρυσμένα και οι οποίοι συμμετέχουν στην εκπαίδευση μέσω του υπολογιστή τους. Οι εκπαιδευόμενοι μεταφέρονται στο περιβάλλον της εικονικής τάξης που διαμορφώνει το σύστημα, χωρίς την ανάγκη μετακίνησης για τη συμμετοχή τους αυτή.