Εκπαιδευτικά βίντεο για την υπηρεσία τηλεδιασκέψεων


Στα εκπαιδευτικά βίντεο που ακολουθούν μπορείτε να ενημερωθείτε για τη χρήσης της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.

 1. Έλεγχος του υπολογιστή μας για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη.
 2. Δοκιμαστική λειτουργία και εξοικείωση με το περιβάλλον τηλεδιασκέψεων (BigBlueButton)
 3. Δημιουργία Τηλεδιάσκεψης
 4. Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη
 5. Βασικές Λειτουργίες στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης
 6. Περισσότερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης 1. Έλεγχος του υπολογιστή μας για συμμετοχή σε τηλεδιάσκεψη.

  Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να κάνουμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους στον υπολογιστή μας ώστε να συμμετέχουμε σε μία τηλεδιάσκεψη.
 2. Δοκιμαστική λειτουργία και εξοικείωση με το περιβάλλον τηλεδιασκέψεων (BigBlueButton)

  Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι με ένα γρήγορο έλεγχο να δούμε αν ο υπολογιστής μας είναι σε θέση ώστε εμείς να μπορέσουμε να συμμετέχουμε ή να παρουσιάσουμε μία τηλεδιάσκεψη. Δοκιμαστική λειτουργία - Εξοικείωση με το περιβάλλον BigBlueButton.
 3. Δημιουργία Τηλεδιάσκεψης

  Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να μάθουμε πως μπορούμε να δημιουργήσουμε μία τηλεδιάσκεψη. Να ορίσουμε:
  • τον Τίτλο
  • το περιεχόμενο
  • τα αρχεία που θα παρουσιάσουμε
  • τη χαρακτηριστική φωτογραφία
  • την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής
  • τη διάρκεια και τις θέσεις που θα είναι διαθέσιμες
  • και το είδος της πρόσκλησης που θα στείλουμε στα μέλη που θα καλέσουμε.


 4. Συμμετοχή σε Τηλεδιάσκεψη

  Περιγραφή των τρόπων που μπορούμε να συμμετέχουμε σε μία τηλεδιάσκεψη.
  • Συμμετοχή με προσκλήσεις:
   -Ο εισηγητής της τηλεδιάσκεψης αποστέλλει προσκλήσεις στα άτομα που επιθυμεί.
   -Μόνο τα άτομα που έχουν προσκλήσεις μπορούν να συμμετάσχουν στην τηλεδιάσκεψη.
   -Η τηλεδιάσκεψη δεν θα παρουσιάζεται στον κατάλογο τηλεδιασκέψεων και στα αποτελέσματα αναζήτησης.
  • Συμμετοχή με έγκριση από τον εισηγητή:
   -Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορεί να αιτηθεί να συμμετάσχει σε αυτή την τηλεδιάσκεψη.
   -Ο εισηγητής της τηλεδιάσκεψης αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση για συμμετοχή.
   -Η τηλεδιάσκεψη θα παρουσιάζεται στον κατάλογο τηλεδιασκέψεων και στα αποτελέσματα αναζήτησης.
  • Ελεύθερη με δήλωση συμμετοχής:
   -Κάθε μέλος του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου μπορεί να συμμετέχει σε αυτή την τηλεδιάσκεψη εφόσον υπάρχουν ελεύθερες θέσεις.
   -Η τηλεδιάσκεψη θα παρουσιάζεται στον κατάλογο τηλεδιασκέψεων και στα αποτελέσματα αναζήτησης.

 5. Βασικές Λειτουργίες στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης

  Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να μάθουμε τις βασικές λειτουργίες στην αίθουσα της τηλεδιάσκεψης, ως απλοί συμμετέχοντες ή ως παρουσιαστές.

 6. Περισσότερα χαρακτηριστικά και δυνατότητες στο περιβάλλον της τηλεδιάσκεψης

  Στόχος αυτού του εκπαιδευτικού βίντεο είναι να μάθουμε 5 ακόμη λίγο πιο σύνθετες λειτουργίες της τηλεδιάσκεψης.
  • Αλλαγή παρουσιαστή
  • Ενεργοποίηση πολλαπλών καμερών
  • Αλλαγή εμφάνισης της αίθουσας ανάλογα με τις απαιτήσεις μας (αλλαγή layout)
  • Διαμοιρασμός οθόνης
  • Δημοψήφισμα