Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΗ κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας είναι ένας άλλος τρόπος ονομασίας της μεταβιομηχανικής κοινωνίας.