Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας για ενήλικες
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΔιδασκαλία της Αγγλικής σε αρχάριους και προχωρημένους ενήλικες μαθητές. Τρόποι προσέγγισης και μέθοδοι διδασκαλίας.