Αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων στην Webex και σχεδιασμός μαθήματος Μαθηματικών στην σύγχρονη τηλεκπαί
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΣεμινάριο συνολικά 6 ωρών (για τους Μαθηματικούς του Ν. Δωδεκανήσου)το οποίο περιλαμβάνει: ΜΕΡΟΣ Α: Αξιοποίηση προχωρημένων εργαλείων διδασκαλίας για την σύγχρονη εκπαίδευση στην πλατφόρμα της Webex (2 ώρες). ΜΕΡΟΣ Β: Σχεδιασμός μαθήματος στα Μαθηματικά του Γυμνασίου/ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. σε συνθήκες τηλεκπαίδευσης (2 ώρες) ΜΕΡΟΣ Γ: Εκπόνηση σχεδίου μαθήματος 2 διδακτικών ωρών και κατόπιν υλοποίησή του στην πραγματική ψηφιακή τάξη (σε χρόνο που θα καθορίσετε εσείς μετά τις γιορτές των Χριστουγέννων). Για την επιτυχή παρακολούθηση του σεμιναρίου θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι το επόμενο: Τρίτη 15/12/2020 ώρα 18:00-20:00 ΜΕΡΟΣ Α (ο σύνδεσμος θα σταλεί την Κυριακή 1312/2020) Πέμπτη 17/12/2020 ώρα 18:00-20:00 ΜΕΡΟΣ Β Ενδεχομένως να δημιουργηθούν και άλλα τμήματα ανάλογα με την συμμετοχή.