Δίκτυα Η/Υ-Γ΄ Τάξη Ηλεκτρονικών-ΕΠΑΛ Καλαμαριάς (6η Τηλεδιάσκεψη)Ενότητα 2.4 - Δίκτυα Ethernet (10/100/1000 Mbps) [σελ. 32-35] & Ενότητα 2.4.2 Διευθύνσεις Ελέγχου Πρόσβασης στο Μέσο (MAC) - Δομή πλαισίου Ethernet [σελ. 47-48]