Μαθηματική επιδρομή Covid-19 στην παγκόσμια κοινότητα
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΣτόχος αυτής της τηλεδιάσκεψης είναι η ανάδειξη της μαθηματικής γνώσης ώστε να κατανοήσουν οι μαθητές πως εξαπλώνεται ένας ιός / μία μολυσματική ασθένεια μέσα σε ένα πληθυσμό. Μέσα απο το μάθημα αυτό αιτιολογείται και με βάση τα μαθηματικά πόσο μέγάλη σημασία έχουν τα μετρα πρόληψης. Τα μαθηματικά επιβεβαιώνουν τα μέτρα ατομικής και κοινωνικής ευθύνης που οφείλουμε να τηρήσουμε όλοι μας. Η μαθηματική μοντελοποίηση (αλγεβρική και γραφική) σε συνδυασμό με την στατιστική επεξεργασία των παγκόσμιων δεδομένων αποτελεί ένα σημαντικό μαθηματικό εργαλείο της παγκόσμιας κοινότητας για την λήψη μέτρων μη εξάπλωσης της νόσου. Το μάθημα αυτό δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις : Πώς ένας ιός εξαπλώνεται μέσω ενός πληθυσμού; Ποιοι παράγοντες και με ποιο τρόπο επηρεάζουν την ταχύτητα και το εύρος διάδοσης; Η δημιουργία μαθηματικών μοντέλων είναι μία διαδικασία με πολλούς περιορισμούς και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντικαταστησεί την φυσική εξέλιξη των νόσων, των επιδημιών ή την εξέλιξη ενός πληθυσμού. Το μάθημα αυτό είναι ένα έναυσμα για την κατανόηση πραγματικών καταστάσεων με την βοήθεια των μαθηματικών εργαλείων (συναρτήσεις) Ελεύθερη πρόσβαση στο μάθημα: http://bit.ly/2Wpsgkr