Πρόγραμμα Υποστήριξης Γλωσσικού Γραμματισμού στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Επιμορφωτικό σεμινάριοΔιοργάνωση σεμιναρίου από ΣΕΕ- μέλη της Συντονιστικής Ομάδας του Προγράμματος προς συμμετοχή των εκπαιδευτικών επιστημονικής αρμοδιότητάς τους: Σ.Ε.Ε. ΠΕ01 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΡΙΛΙΓΚΑΣ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02 ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑΝΑ) ΚΑΛΟΚΥΡΗ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ03 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΥΚΑΚΗΣ, .Ε.Ε. ΠΕ03 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΑΘΗΝΑ ΓΚΙΝΟΥΔΗ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ04 ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΑΘΑΚΗ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ07 ΣΟΦΙΑ ΓΙΑΣΣΑΚΗ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ11 ΛΗΔΑ ΖΑΜΠΕΤΑΚΗ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ79 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΟΣΟΥΛΑΚΗΣ, Σ.Ε.Ε. ΠΕ86 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΣΕΛΗΝΑΣ. Στο σεμινάριο θα γίνει ενημέρωση και επιμόρφωση σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος και θα δοθεί η δυνατότητα παρουσίασης δράσεων τις οποίες υλοποιούν εκπαιδευτικοί που έχουν δηλώσει συμμετοχή στο πρόγραμμα. ΣΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΣΕΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ.