Στοιχεία χρήσης της Υπηρεσίας


Η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης ( meeting.sch.gr) αναπτύχθηκε από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να καλύψει την ανάγκη για άμεση επικοινωνία και τη διεξαγωγή τηλεδιασκέψεων. Οι χρήστες του ΠΣΔ έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν στην υπηρεσία, να δημιουργήσουν τηλεδιάσκεψεις, να προσπελάσουν τις διαθέσιμες τηλεδιασκέψεις και να παρακολουθούν αυτές που τους ενδιαφέρουν.

Η υπηρεσία ξεκίνησε την λειτουργεί τον Ιούλιο του 2014 και μέχρι σήμερα :


  • έχουν επισκεφτεί την υπηρεσία 65982 μέλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.
  • έχουν διεξαχθεί 15616 τηλεδιασκέψεις, συνολικής διάρκειας 21624 ωρών.

Απο τον Σεπτέμβριο του 2014, η υπηρεσία τηλεδιάσκεψης υποστηρίζει την δράση εκπαίδευσης των μαθητών των σχολικών μονάδων απο την διεύθυνση δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Οι τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται στα πλαίσια του κοινωνικού σχολείου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και μέχρι σήμερα:

  • έχουν διεξαχθεί 49 τηλεδιασκέψεις απο την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
  • έχουν προσκληθεί στις τηλεδιασκέψεις 2311 σχολικές και διοικητικές μονάδες.