2η Δοκ Τηλεδιάσκεψη Πόλεων 7ου DigiFest
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεURL:Στοιχεία Υπευθ Πόλεων: https://goo.gl/KvQomy.