Τηλεδιάσκεψη για τις δράσεις της σχολικής βιβλιοθήκης
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΣυζήτηση για τις δράσεις που θα υλοποιηθούν το β΄ τρίμηνο στο χώρο της σχολικής βιβλιοθήκης.