Σημαντικές προσωπικότητες της ΓερμανίαςΣτην τηλεδιάσκεψη θα γνωριστούμε με σημαντικές προσωπικότητες της Γερμανίας (παλαιότερων αλλά και νεότερων χρόνων)