Τηλεδιάσκεψη για το σεμινάριο eTwinningΝα γνωριστούμε και να συζητήσουμε τα θετικά του σεμιναρίου