Τράπεζα θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, συζήτηση, προβληματισμοί και προτάσεις
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΕκπαιδευτικοί ΠΕ03 που διδάσκουν στην Α΄τάξη ΓΕ.Λ. (Άλγεβρα ή/και Γεωμετρία)- Ενημέρωση-συζήτηση, προβληματισμοί και προτάσεις.