Σύσκεψη με Διευθυντές Εκπαίδευσης Π.Ε. Α.Μ.Θ.
Η διάλεξη ολοκληρώθηκε