ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΕ03 ΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (ΠΛΗΝ ΡΟΔΟΥ)
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΗ 1η διαδικτυακή συνάντηση με τους Μαθηματικούς ΠΕ03 (και όσους διδάσκουν Μαθηματικά) για το σχολικό έτος εν΄μέσω πανδημίας.