2η Συνάντηση ΣΕΕ ΠΕ86 Ελλάδας Σχ. Ετ. 2020-21
Η διάλεξη ολοκληρώθηκε2η Συνάντηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Ελλάδας Σχολικού Έτους 2020-2021