Η δύναμη της άνωσης
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεα)βιωματικές εμπειρίες για την άνωση β)ανίχνευση προϋπαρχουσών αντιλήψεων μαθητών για την άνωση γ) μέτρηση της άνωσης με απλά πειράματα