ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ - ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ - ΑΝΝΙΝΟΥΔοκιμαστικό μάθημα διόρθωσης των εργασιών που έχουν ανατεθεί μέσω e-class στο κείμενο αναφοράς "Το σώμα μου" του Ε. Π. Παπανούτσου.