Μουσικό Σχολείο Αργολίδας (υποχρεωτικό όργανο ταμπουράς)
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΉχοι διατονικού Γένους, Ήχος πλ.δ. Νη. Άσκηση 5η,Μουσικό παράδειγμα στο παραδοσιακό τραγούδι Γερακίνα.