Γαλλικά (Επαναληπτικό Ταξίδι στην ύλη της Α΄Γυμνασίου)3η συνάντηση... επανάληψη και ενασχόληση με τη Γαλλική Γλώσσα με τη βοήθεια web εργαλείων