ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΕΑΣ ΑΜΘΤηλεδιασκέψεις εκπαιδευτικών μουσικής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την επιστημονική και παιδαγωγική υποστήριξή τους