Γεωμετρία Α΄ Λυκείου
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΕπανάληψη: Κεφάλαιο 3ο