Διδασκαλία Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α Γυμνασίου (επαναλήψεις)Επικοινωνία με τους μαθητές - Επαναλήψεις σε όσα έχουμε διδαχτεί στην αίθουσα διδασκαλίας στο μάθημα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας μέσω τηλεδιάσκεψης