Δίκτυα Η/Υ-Γ΄ Τάξη Ηλεκτρονικών-ΕΠΑΛ Καλαμαριάς (8η Τηλεδιάσκεψη)Έλεγχος γνώσεων στην ύλη των Κεφαλαίων 1-2.