Δίκτυα Η/Υ-Γ΄ Τάξη Ηλεκτρονικών-ΕΠΑΛ Καλαμαριάς (7η Τηλεδιάσκεψη)Επανάληψη στο Κεφάλαιο 2. Ασκήσεις- Ερωτήσεις-Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων παρελθόντων ετών.