Ενημέρωση μαθητών Α & Γ γυμνασίου Περδίκκα για τις υπηρεσίες του ΠΣΔ
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΕνημέρωση μαθητών Α & Γ τάξης και καθηγητών Γυμνασίου Περδίκκα για τις υπηρεσίες του ΠΣΔ