Γνωριμία με την ηλεκτρονική τάξη
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΕλάτε να περιηγηθούμε στην ηλεκτρονική τάξη των φυσικών επιστημών.