Γλώσσα Α, (Ευχή?
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΕκμάθηση ευ=εφ ή ευ=εβ