3. Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΑναφορά στο Χρυσόβουλλο του 1082, τα προνόμια των Βενετών (σκάλες, χορηγίες, απαλλαγή δασμών), η αποικιακή αυτοκρατορία Βενετών, Σχίσμα των δύο Εκκλησιών.