Δίκτυα Η/Υ-Γ΄ Τάξη Ηλεκτρονικών-ΕΠΑΛ Καλαμαριάς (5η Τηλεδιάσκεψη)
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΕνότητες 2.1 και 2.5.