Πανδημία: Η ιστορία μας διδάσκει, τα μαθηματικά ερμηνεύουνΕισηγήτριες: Παπαδοπούλου Μαρία & Αργύρη Παναγιώτα Με βάση την επίκαιρη δυσάρεστη κατάσταση που βιώνει η παγκόσμια κοινότητα, λόγω της πανδημίας Covid-19, είναι σημαντικό να έχουμε γνωση ιστορικών γεγονότων και πηγών για να αντλήσουμε γνώσεις και πληροφορίες. Απο το παρελθόν θα κατανοήσουμε το παρόν και θα αντλήσουμε συμπεράσματα απο πραγματικά δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία, που θα συγκρίνουμε και θα επεξεργαστούμε, με την βοήθεια των μαθηματικών εργαλείων της στατιστικής. Η φωτογραφία αποτελεί παρουσιάζει την απόρριψη των νεκρών, υπό αστυνομική εποπτεία κατά τη διάρκεια επιδημίας χολέρας στην Ιαπωνία. Αναπαραγωγή του σχεδίου από τον Meisenbach μετά τον C. Fripp. The cholera epidemic in Japan: the removal of the dead under police supervision. Meisenbach ; C E Fripp. Kobé-