Δομή Επανάληψης - Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΔομή Επανάληψης - Ενότητα Προγραμματιστικές Δομές - Μάθημα: Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των ΗΥ - Τάξη: Β΄ Τάξη Γενικού Λυκείου