Δοκιμαστική
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΔοκιμαστική τηλεδιάσκεψη για το μάθημα των Θρησκευτικών και την εθνική εορτή της 28ης Οκτωβρίου.