Δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΗ προγραμματισμένη δοκιμαστική τηλεδιάσκεψη για την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2019 αναβάλλεται για την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, λόγω ασθενείας. Για την νέα οριστική ημερομηνία, θα σταλεί ενημερωτικό στα σχολεία.