Τηλεδιάσκεψη και ΠΣΔ
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΣύγχρονη επικοινφνία σε διαφορετικό χώρο για εκπαιδευτικό σκοπό. Πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος μιας τηλεδιάσκεψης;