"Τηλεδιάσκεψη για το σεμινάριο e-twinning"
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΜια ευκαιρία να γνωριστούμε καλύτερα και να ανταλλάξουμε απόψεις για τις δυνατότητες και τις δυσκολίες στη χρήση των νέων τεχνολογιών στη σχολική τάξη, σε καθημερινή βάση.