Προγράμματα Εκπαίδευσης Αυτοπροσδιορισμού για μαθητές με νοητική υστέρηση
Η διάλεξη ολοκληρώθηκε Ο Αυτοπροσδιορισμός για παιδιά με νοητική υστέρηση  Ο «αυτοπροσδιορισμός» ως διαδικασία ένταξης  Εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοπροσδιορισμού για μαθητές με νοητική υστέρηση. Στόχοι:  Κατανόηση της έννοιας του αυτοπροσδιορισμού  Γνωριμία με εκπαιδευτικά προγράμματα αυτοπροσδιορισμού  Την ανάπτυξη και κατοχή δεξιοτήτων, γνώσεων, αλλά και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ενός ατόμου, που το καθιστούν ικανό να ζήσει τη ζωή του ποιοτικά και να αναλάβει τον έλεγχο και την ευθύνη των δραστηριοτήτων.