Δειγματική διδασκαλία ΣΤ στα Φυσικά
Η διάλεξη ολοκληρώθηκεΘα παρουσιαστεί η διδασκαλία του ηλεκτρομαγνητισμού σε μαθητές της ΣΤ αξιοποιώντας τις ΤΠΕ.